På programmet står mellom anna informasjon om jerven sin biologi og åtferd, spor og sporteikn, forvalting og lovverk, registrering,rapportering,bestandsstatus og jakt på jerv.

Les meir her.