Sogn og Fjordane Bondelag var på gardsbesøk hjå Dag Jostein Solheim og Anna-Linnea Rundeberg i Fjaler. 

 

Dei held på å bygge nytt mjølkefjøs, og driftar ca 500 dekar. 

 

Anna-Linnea Rundeberg fortel om garden, byggefasen og trua på framtida. 

 

Under besøket fekk Sogn og Fjordane Bondelag god servering. 

 

Dag Jostein Solheim og Anna-Linnea Rundeberg. 

 

Etter gardsbesøket gjekk turen til Skifjorden bryggeri.

 

Der tok Håvard Bjørnestad oss godt i mot. 

 

I bryggeriet vert handtverksøl frå Ytre Sogn produsert.   

 

Styremøte på Løvli gard. 

 

Gjengen på fjelltur. Oppe til venstre: Merete Støfring (Organisasjonssjef), Anders Felde (Fylkesleiar), Kari Sigrun Lysne (styremedlem), Inge Brekke (2. vara til styret), Nils Magne Gjengedal (Styremedlem) og Marianne Kvalvik Kvamme (styremedlem). Nede frå venstre sit Ole Bjarne Hovland (1. vara til styret), Ole-Ivar Åm Sognnes ( Nestleiar), Marita Skeie (Førstekonsulent), Jon Olafsson (Rådgjevar) og Tor Arne Herstad (3.vara til styret).