På seminaret vart ulike tema drøfta.

Me fekk mellom anna besøk av Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes (Ap). Ho prata om intensjonsplanen for samanslåinga av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

Også Astrid Solberg var med oss. Ho er organisasjonssjef i Norges Bondelag. Då var tema politisk arbeid og aktivitetar fram til valet i 2017. 

Fylkesstyret let vel over seminaret. Mykje arbeid vart gjort, og mange planar vart lagt.