Leiar i Flora Skogeigarlag Asle Magne Ellingsund og Nils Magne Gjengedal. Gjengedal er styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag. 

 

Det var fint pynta på Tømmerkaien. 

 

Det var mange som møtte opp, då Tømmerkaien skulle opnast. 

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP), og finansminister Siv Jensen (FrP) sto for den offisielle opninga av kaien.

 

Leiaren i Flora Skogeigarlag Asle Magne Ellingsund ynskjer velkomen. Ellingsund er også leiar i Eikefjord Bondelag. 

 

Dei frammøtte Sogn og Fjordane Bondelag prata med, let vel over arrangementet. 

 

Skogeigar, byggeleiar og medlem av Flora Skogeigarlag Gunnvar Seljeseth hadde ei kort orientering om Eikefjord Tømmerkai. 

 

Finansminister Siv Jensen (FrP).

 

Frå venstre: Helge Kårstad, Jan Arve Midtbø. Gunnvar Seljeseth og Asle Magne Ellingsund. 

 

Landbruks-og matminister Jon Georg Dale (FrP). 

 

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) var på plass. Ho hadde også ei helsing i høve dagen. 

 

Utstyr til opninga av tømmerkaien. 

 

Helge Kårstad (Kystsgogbruket) leia den offisielle opninga. 

 

Nils Magne Gjengedal hadde ei helsing frå Sogn og Fjordane Bondelag. 

 

Ola Teigen (Ap) er ordførar i Flora kommune. Han hadde også ei helsing. 

 

Flott musikk under opninga. 

 

Etter programmet sto betasuppe, kaffi og kaker på menyen.  

 

Siv Jensen(FrP) og Jon Georg Dale (FrP) reiste med båt frå tømmerkaia.