Per Hilleren og ei ku i Sogndalsdalen

 

- Folk treng mat, difor gjer eg ein viktig jobb. 

Per Hilleren er fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag. Han trur folk set pris på bøndene i fylke. 

- Eg veit om mange som set pris på matproduksjon me har i Sogn og Fjordane. 

 

Verdiskaping

Fylkesleiaren heime på garden sin

 

- Me skapar verdiar ved å produsere mat i Sogn og Fjordane. Me har mellom anna stor næringsmiddelindustri her. Dessutan kjøper me som bønder mange tjenester i lokalområdet. På den måten bidreg me til fleire arbeidsplassar. 

Fylkesleiaren meiner det er viktig å produsere mat i eige fylke. 

- I ein krisesituasjon er det spesielt viktig. Det er forresten veldig viktig uansett. 

 

Framtida

Fylkesleiar Per Hilleren

 

- Det er vanskeleg å spå korleis framtida til landbruket vil bli. Som person er eg optimist, og eg trur at både bonden og matproduksjonen i fylket vil vera viktig framover. 

No håpar Hilleren at fleire unge vel å satse på næringa.

- For å få fleire unge med oss, må me snakka opp landbruket. Det må me som er i næringa og folk rundt oss bli flinkare til.