Den avgåtte leiaren i Norddalsfjord Bondelag, Jan Arve Midtbø har vore og er ein tydeleg talsperson på vegne av dei mindre gardsbruka i fylket.  Sogn og Fjordane Bondelag set stor pris på det engasjementet og dei innspela som Jan Arve Midtbø med tydeleg røyst har formidla i svært mange møte.  Vi treng slike tydelege og engasjerte personar kring i bygdene våre.  Jan Arve har fått stor tillit i politikken i nye Kinn kommune og vi ynskjer han lukke til med det vervet. 

Samstundes vil vi i fylkeslaget ynskjer Stig Asle Midtbø velkomen som ny lokallagsleiar i Norddalsfjorden.  Utan engasjerte personar i lokallaga vil Norges Bondelag verte svekka.  Gratulerer med viktig verv til den nyvalde leiaren.

Det er ein gjeng med humørfylte, engasjerte og tydelege medlemer i styret i Norddalsfjord Bondelag.  Heilt til venstre ser vi den nyvalde leiaren Stig Asle Midtbø og til høgre for han avgått leiar, men framleis styremedlem Jan Arve Midtbø.  Fylkeslaget heiar på dykk og ynskjer dykk lukke til  med lokallagsarbeidet:)