Me har over 950 som likar sida vår på Facebook og rundt 430 fylgjarar på Twitter. 

No er målet å nå 1100 på Facebook og 600 på Twitter. Klarar me dette?

 

Ynskjer å nå ut til fleire

Styret i Sogn og Fjordane Bondelag.

 

På Facebook kan de finne oss ved å søkje på Sogn og Fjordane Bondelag. 

Medan på Twitter søkjer de på Sogn og Fj Bondelag.  

Kjekt om de vil fylgje oss og vårt arbeid.