Klima og miljø var omtalt tema i alle dei 4 toppleiarane i landbrukssamvirket sine innlegg i Loen.  Også for Felleskjøpet er det viktig å vere med å utvikle betre løysingar som reduserer klimaavtrykket.   Tempo i nyskapinga må aukast, og det må vere råd til å feile med noko for å kunne lukkast med andre nyvinningar, poengterte Ulvan. 

Å utvikle fortypar som reduserer metanutslepp frå storfe, plussbidragsfjøs og nullutsleppsfjøs er stikkord for noko av det som Felleskjøpet arbeider med.

Her finn du heile føredraget til Ulvan