Magne Norddal får blomster frå NLR v/Arve Arstein.

 

Cirka 250 personar var innom i løpet av dagen.

 

Tilbygg med lausdrift bygd inntil eksisterande fjøs. Tatt i bruk våren 2016. Løysinga har ungdyr og sinkyravdeling samt to avdelingar for mjølkekyr som har tilgang til robot.

 

Magne Norddal har valgt å investere i automatisert foringslinje med miksar og utforingsvogn, samt skraperobot.

 

Hilde Åsnes og Ørjar Eiken frå Fjaler og Hyllestad Bondelag. Dei var på plass med natursti/quiz for dei yngste og kaffi til dei vaksne. Nortura grilla burger og pølser, Tine hadde smaksprøvar av diverse produkter.

 

 

Me takkar Ole-Ivar Åm Sognnes og Kjartan Åsnes for flotte bilete.