Satsar på nybygg til 18 mjølkekyr

Publisert 07.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Det er avgjerande, for at vi skal kunne drive jordbruksarealet i fylket, at det vert lagt til rette for styrka økonomi i å investere på mindre mjølkebruk, lik det som Sigurd Mathias Aasen driv i Dalsdalen i Luster

Bodskapen frå fylkesleiar Anders Felde til Krf sin næringspolitiske talperson på Stortinget, Steinar Reiten var tydeleg i Luster på måndag. Reiten vitja Luster saman med Stortingsrepresentant Tore Storehagu frå vårt eige fylke.  Jon Olav Kvamme frå fylkespartiet var også med på gardsbesøket saman med fylkesbondelaget og leiar i Luster Bondelag.

Høgt under taket i dialogen, men fysisk lågt under taket i fjøset frå 1960-talet. Anders Felde og Sigurd Mathias Aasen i prat med Reiten og Storehaug.

Sigurd Mathias Aasen tok over bruket i 2016 og saman med aktive kårfolk driv han med kring 10 mjølkekyr.   Fjøsen er frå 1960-talet og må fornyast elles så vert drifta lagt ned og areal vert ståande unytta.   Familien i Dalsdalen i Luster planlegg no å bygge eit nytt fjøs med plass til 18 mjølkekyr.  Ei slik utbygging vil vere tilpassa driftsgrunnlaget på bruket og gje ein arbeidskvardag som gjer det mogleg å halde fram med leigekøyring.   Skal dette gå i hop økonomisk må vi hente mykje av inntekta utanom bruket dei første åra.  - Det er lysta til å halde jorda i stand og gleda ved å arbeide med dyr, som motiverer meg til å gjere noko som reint bedriftsøkonomisk nok er til å les av, seier Aasen.

- For mange kan nok 18 mjølkekyr høyrest lite ut etter investering, men for familien i Dalsdalen er det denne typen utbygging som kan vere mogleg ut frå tilgjengeleg areal og ein arbeidskvardag som familien kan få til å henge saman, seier fylkesleiaren.   - Det er også mange av desse bruka vi må få med oss inn i framtida, og då må det pengar til, slik er det berre sa ein tydeleg Felde til politikarane frå Krf.   Krf sit med mykje av nøkkelen i Landbrukspolitikken, og det er flott at dei medverka til 75 friske millionar inn i landbruket ved handsaminga av Statsbudsjettet.  Stor honnør for den jobben Krf gjorde der, men det må ikkje stoppe der skal vi kome i mål og framleis ha eit landbruk i heile landet.

Utsikt frå tunet nedover mot Lustrafjorden. Det meste arealet ligg høgare oppe i Dalen

Else Tømmerstøl frå Tine gjekk gjennom økonomien og planane for investeringa, slik at politikarane skulle få kunnskap om realitetane for dei som skal gjere dei store vala ute på grasrota.  F.v. Tore Storehaug, Steinar Reiten, Else Tømmerstøl og Jon Olav Kvamme frå fylkespartiet til Krf.

 

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere