Fredag 18. oktober - laurdag 19.oktober arrangerer Bondelaget, TINE, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt Bank og Gartnerhallen samling for unge bønder på Skei.

 

Her ynskjer møteleiar Anders Felde velkomen.

 

Ola Hedstein, administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke, har innleiing om samvirke. 

 

Kim Viggo Weiby, spesialrådgjevar for klima og bærekraft i Tine, har foredrag om klima og bærekraft. 

 

Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgjevar i Norges Bondelag, har innleiing om dyrevelferd. 

 

Ragnar Tafjord, dagleg leiar i Klar energy AS, fortel om fordeler med å bruke solceller i landbruket. 

 

Knut Røflo, adm.dir Felleskjøpet Fôrutvikling, hadde også foredrag under samlinga. Tema var fôrutvikling. 

 

På gardsbesøk hjå Andreas Bolset.

 

Andreas Bolset.

 

Joakim Aase.

 

Anders Sigstad og Håvard Lindgaard.

 

Iris Aga Nygård.

 

Dag to av samlinga starta klokka 08.30 laurdag 19.oktober. 

 

Rolf Olav Gjørven var første mann ut på dag to av samlinga. Han prata om gardsdrifta si, og livet som ung bonde.

 

Kolbjørn Taklo hadde fordrag om HMS-utfordingar i landbruket.

 

Rolf-Daniel Midtun hadde innleiing om livet som bonde. Han fortalde om garden sin, og erfaringar han har gjort seg i landbruket. 

 

Ole-Andreas Smette frå Innovasjon Norge hadde innleiing. 

 

Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt Bank, prata om lån og finansiering. 

 

Pause og påfyll av kaffi. 

 

Håvard Lindgaard frå NIBIO snakka om droner og ny teknologi i sitt foredrag. 

 

Trine Hasvang Vaag, styreleiar i Nortura, fokuserte på bærekraft og avfall som ressurs i sitt innlegg. 

 

Bjørn Harald Haugsvær, assisterande landbruksdirektør ved landbruksdirektør ved landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland. Han prata om landbruk i nye Vestland fylke- produksjon og tilskotsordningar. 

 

Då var programmet over, og me takkar alle som var med oss på samlinga for unge bøbnder på Skei.