Rømmegraut, loddsal og appell for høna

Publisert 09.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Eg hadde inga aning om at det kan vere så morosamt på eit årsmøte i eit lokalt Bondelag, seier tilsett i Sogn og Fjordane Bondelag Hanne Lisbeth Nybø etter å ha vore så heldig å få delta på årsmøte i Nordre Gulen Bondelag

Nordre Gulen Bondelag inviterte til årsmøte i lokala til Tveita Gardsmat, og det var ein livlig og engasjert gjeng som møtte opp til ein kveld med årsmøtesaker, servering av rømmegraut og utlodding. Frå fylkeskontoret deltok Hanne Lisbeth Nybø som orienterte om aktuelle saker i Bondelaget. Leiar Halvor Brosvik leia møtet, og det vart gått gjennom årsmelding, rekneskap, medlemstal og aktivitetar i laget. Brosvik tok ikkje gjenval på leiarvervet, og overlet stafettpinnen til Jarle Nordgulen. I tillegg gjekk Kåre Haveland inn i styret som styremedlem. Halvor Brosvik vart valt til vara, og det nyaste og yngste medlemmet i laget, Knut Håvard Brosvik, vart valt inn i valnemnda.

God stemning rundt bordet på årsmøtet.

Etterlyser fokus på høna

Eit tema som vart tatt opp på årsmøtet var burhøns, og ei etterlysing av støtte frå Norges Bondelag. Fokuset har lagt på frittgåande høner, og det er omtrent uråd å få solgt egg frå høner som står i miljøinnredning til butikkar. Dette resulterar i at eggprodusentar med miljøinnredning får dårlegare betalt for egga samanlikna med dei som har frittgåande høner. - Kvifor skal vi få dårlegare betalt for produkta våra når hønene våra har lågare dødelegheit, mindre medisinbruk og betre forhold med mindre hakking og stress samanlikna med frittgåande høner?

Det nye styret i Nordre Gulen Bondelag, frå venstre Kåre Haveland, Jarle Nordgulen, Roar Elnes og Oliver Haveland. Rolf Daniel Midtun sit òg i styret men hadde ikkje høve til å vere med på årsmøtet.

Loddsalet går unna, Halvor Brosvik og Oliver Haveland kappast om å selje flest lodd.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vi ynskjer å hjelpe

- Vi bryr oss om kvarandre

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Våre samarbeidspartnere