- Det vil vere viktig for organisasjonen og næringa at vi greier å sjå framover og legge føringar for det vidare arbeidet i organisasjonen seier ein engasjert fylkesleiar kort tid før representantskapsmøtet i organisasjonen tek til.  Landbruket er ei næring som i svært sterk grad er avhengig av politisk styring gjennom tilstrekkelege økonomiske rammer, og det vil difor vere avgjerande at vi klarar å gjere eit godt arbeid fram for Stortingsvalet i 2013, held Hilleren fram.

I morgon startar årsmøtet i organisasjonen der Sogn og Fjordane Bondelag stiller med 7 utsendingar i tillegg til fylkesleiaren.

 

Kontakt: Per Hilleren, 476 07 532