Ragna er ei engasjert kvinne, som på flott vis set fokus på norsk matproduksjon gjennom sin eigen BLOGG

Aurland Bondelag har gjennom henne fått ein stor ressurs som leiar i lokallaget det komande året.  Fylkeslaget ynskjer henne lukke til som lokallagsleiar.