23.februar fastsette Landbruks - og matdepartementet at beløpsgrensa, ved prisvurdering etter konsesjonsloven, skal hevast. 

Endringa trer i kraft straks. 

 

For meir informasjon, klikk her.