Kurset vert gjennomført frå klokka 11:00-14:00 tysdag den 20. mars. Pris for medlemer i Landbrukets HMS-teneste er kr. 1450,-medan pris ikkje medlem er kroner  2500,-  Vidare kursopplegg er 6 t nettstudie og eit gardsbesøk på 3 timar.   Påmelding til Connie Grindheim mob: 9710 9622.  Kursinstruktør er Gry Ingvill Agjeld tlf. 90502184 - Henne kan du kontakte om du har nokon spørsmål vedrørande innhald eller andre ting, seier Felde.   Gjennomført kurs er eit KSL-krav, så vi oppmodar alle bønder til å stille opp avsluttar Felde.