Med seg i styret får han Marit Flatjord som nestleiar og styremedlemene Nils Magne Gjengedal, Lidvin Olav Hage og Elin Haugen.  - Eg ser fram til å halde fram samarbeidet med dei andre i styret seier, Hilleren.  Vi har arbeidd saman i eitt år, og at vi no held fram med same styret vil vere ein kontinuitet som er eit godt utgangspunkt for eit godt arbeidsår seier ein nøgd fylkesleiar.  

Som varamedlemer vart valde Bjarte Myren, Margunn Bjørkelo og Jon Asbjørn Målsnes.

Frå venstre: Styremedlem Nils Magne Gjengedal, 1. vara Bjarte Myren og nestleiar Marit Flatjord