92 kyr beitar på fellesbeite høgt over Hafslo. 5 bønder har dyra sine der om sommaren.

 

Dagen starta med fokus på jerv og sonering.

 

Deretter var det besøk hos bonde Olav Einan. Han driv med sau , plass til 200 vfs, og har nyleg planta 4 dekar med jordbær. Frå venstre ser de Arne Rebni Øvreås, Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag), Olav Høyheim Einan, Torgeir Knag Fylkesnes og Vibeke Johnsen.  

 

Nyplanta jordbærfelt i bakkane ned mot Hafslovatnet.

 

I sauefjøsen til Olav Einan. Frå venstre står Torgeir Knag Fylkesnes, Vibeke Johnsen, Anders Felde og Olav Høyheim Einan. 

 

Denne familien kosa seg.

 

Claus Moe og Torgeir Knag Fylkesnes drøftar samanhengen mellom beitebruk og artsmangfald.

 

Flott ramme kring drøftingane på fellesbeitet til mjølkesamdrifta i Hafslo. Til venstre er Olav Harald Alme som representerte bonde- og småbrukarlaget.

 

Beitebruk gjev vakkert landskap. Grunnlaget er nydyrka areal over tid.

 

Anders Felde takkar SV sine to for at dei prioriterte tid til viktige diskusjonar om distriktslandbruket si framtid.