Optimisme på Veitastrond

Publisert 14.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Jammen var da kjekt å få representere fylkeslaget på årsmøte i Veitastrond Bondelag, seier ein oppglødd nestleiar i fylkesstyret Ole Bjarne Hovland

Det var godt oppmøte med 19 medlemmer.   Årsmøtesakene gjekk kjapt unna.   Leiaren kunne melde at laget fekk 1. premie i prosent vis auke i medlemmer ifjor.  - Eg fekk halde ei utvida presentasjon av meg sjølv og mi sauedrift før me diskuterte mjølk, klima, rovdyr pakka og samanslåing med Hordaland., seier Hovland.    Ein engasjert møtelyd, der mange tok del i diskusjonen kring dei ulike tema.    Uro kring mjølk og korleis me klarer å snu den auka importen, samanslåing med Hordaland var heller ikkje populært, tener me noko på de?   Da kom tydelege meldingar om at  me må få til eit styre i de nye Vestland Bondelag som ivaretek alle bøndene i heile det vidstrakte fylket frå brekanten i Veitastrond til fjæra i Solund,  frå Stadt til Sveio.     Det vart også ein del diskusjon kva me gjer med rundballplast.  Vi kan ikkje får ein situasjon der me som bur langt frå mottak får mykje større kostnader enn sentralt strøk også på dette feltet.   Lokallagsstyret fekk i oppgåve å jobbe vidare med saka og dette er også ei sak vi må engasjere oss i på fylkesnivå.

Kjekt med stort engasjement og gode diskusjonar

Styret i Veitastrond Bondelag f.v.: Anne Kari Herlofsen Nes, Bjarte Nes, Jimmy Hilleren ( Leiar) og Arild Nes . Ikkje til stades :Silje Christine Indrebø Nygård

- Til slutt var de servering av den beste rømmegrauten eg har smakt +lofsekling, lokalt produsert sjølsagt, avsluttar ein oppglødd og engasjert utsending frå fylkeslaget.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere