- Det er alltid saker som kjem opp og andre langsiktige saker som vi må ha fokus på heile tida.  2012 vart ikkje noko unntak med brot i jordbruksforhandlingane og harde drøftingar kring tollvern og dei politiske partia sitt programarbeid som noko av det som har kravd mest merksemd.

Her kan du lese heile Sogn og Fjordane Bondelag si årsmelding og studere mange bilete frå aktiviteten i 2012.