I det nye fjøset, levert av Gråkjær, er det montert Delaval sin nye melkerobot, V300.

 

Landbrukssjefen i Vik kommune, Veronika Seim Bech, tok ordet.

 

Servering av Tine og Fatland. Vik Bondelag serverte kaffi, Gråkjær hadde flott marsipankake. 

 

Det var ein vellukka dag.