Laurdag 7. mars frå kl. 11.00-14.00 vert det Ope fjøs hos Heidi S. Ringstad og Arild J. Olset i Askvoll.

Tilbygg til eksisterande fjøs vart teke i bruk våren 2014. I fjøset er det:

  • DeLaval mjølkerobot
  • DeLaval innreiing, lys, kubørste og drikkekar
  • DeLaval grovfôranlegg med miksar og OTS distribusjonsvogn, samt kraftfôrvogn.
  • DeLaval gjødselrobot
  • TCT betongspalt

Servering av TINE og Nortura produkt

Alle er hjarteleg velkomne, både bønder og andre interesserte.