Oddvin sin brå bortgang etterlet seg eit stort tomrom ved fylkeskontoret til Sogn og Fjordane Bondelag.  Oddvin ville fylt 67 år i juni.   Han har arbeidd i Norges Bondelag sidan 1979.