Fylkesmannen og Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane og Hordaland set i gong "Inn på tunet +" frå hausten. Her kan du som er etablert Inn på tunet tilbydar ta del i mentorordning og kurs,  og få nye kunnskapar om korleis du kan vidareutvikle di bedrift. Du må ha vore Inn på tunet tilbydar i minst tre år.

Meir informasjon om Inn på tunet + og påmelding finn du her.