HELD FRAM SOM LEIAR: Anders Felde. 

 

Med seg i styret får han:

Nestleiar: Ole Bjarne Hovland (Årdal)

Styremedlem: Nils Magne Gjengedal (Hyen)

Styremedlem: Henriette Sunde (Vassenden)

Styremedlem: Kari Sigrun Lysne (Lærdal)

1.vara: Gry Ingvild Agjeld (Olden)

2.vara: Olav Høyheim Einan (Hafslo)

3.vara: Tor Arne Herstad (Naustdal)

 

FRÅ VENSTRE: Ole Bjarne Hovland (nestleiar), Nils Magne Gjengedal (Styremedlem), Anders Felde (leiar), Kari Sigrun Lysne (styremedlem), Gry Ingvild Agjeld (1.vara) og Olav Høyheim Einan (2. vara)Ikkje til stades på bilde: Henriette Sunde (styremedlem) og Tor Arne Herstad (3.vara)

 

Ole-Ivar Åm Sognnes (Leirvik) og Inge Brekke (Bjordal) tok ikkje attval, og gjekk ut av styret. Me takkar dei begge for god innsats i tjeneste for Bondelaget.