NY OG GAMAL LEIAR: Ole Andre og Jostein

 

Etter konstituering av møtet og korrigering av saksliste, orienterte Ole-Ivar Åm Sognnes frå fylkesstyret. Sakene som vart lagt til sakslista var høyringssvar lausdrift, og ei konkret sak vedrørande vetrinærskyss til Atløy.

Det var ein aktiv gjeng som stilte på møte, spesielt lausdrift og investering engssjerte.  

 

Val

DELAR AV DET NYE STYRET: Torfinn Itland, Jostein Kumle og Arild Olset.

 

Ny Leiar: Jostein Kumle
Nytt styremedlem: Trond Selvik
Nytt styremedlem: Arve Kjempenæs

Styremedlem: Arild Olset
Styremedlem: Torfinn Itland

1. vara: Jan Ruben Hegrenes