Fylkesleiar Anders Felde hadde ein stor grad av alvor i si tale til årsmøtet i fylkeslaget, men han passa også på å løfte dei positive tiltaka som stadig skjer i lokallaga og i næringa vår.   - Ja vi er ein ein situasjon med nordavind frå alle kantar, med glimt av sol, og da betyr at Norges Bondelag sentralt, fylkeslaga og lokallaga har mykje arbeid å gjere, held Felde fram.

Viktige hovudtema i tala var:

  • Kanaliseringspolitikken må styrkast
  • Kan vi leve med ein landbrukspolitikk som diskvalifiserer 15-30 kyrs bruket?  Nei
  • Marknadsordningar som nøkkel for distriktsbonden
  • Beredskap
  • Klima og Miljø - fotosyntesen og CO2 binding
  • Eit landbruk over heile landet
  • Rovviltpolitikk i ulage - endringar må til
  • Lokallaga si viktige rolle i å samle bønder

Her kan du lese heile tala til Anders Felde i fylkesårsmøtet 2020