Nordavind frå alle kantar med gløtt av sol

Publisert 05.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Vi må framsnakke bonden for det er berre han som gjer at vi overlever morgondagen gjennom sin matproduksjon, avslutta fylkesleiar Anders Felde i si tale til årsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag i dag

Fylkesleiar Anders Felde hadde ein stor grad av alvor i si tale til årsmøtet i fylkeslaget, men han passa også på å løfte dei positive tiltaka som stadig skjer i lokallaga og i næringa vår.   - Ja vi er ein ein situasjon med nordavind frå alle kantar, med glimt av sol, og da betyr at Norges Bondelag sentralt, fylkeslaga og lokallaga har mykje arbeid å gjere, held Felde fram.

Viktige hovudtema i tala var:

  • Kanaliseringspolitikken må styrkast
  • Kan vi leve med ein landbrukspolitikk som diskvalifiserer 15-30 kyrs bruket?  Nei
  • Marknadsordningar som nøkkel for distriktsbonden
  • Beredskap
  • Klima og Miljø - fotosyntesen og CO2 binding
  • Eit landbruk over heile landet
  • Rovviltpolitikk i ulage - endringar må til
  • Lokallaga si viktige rolle i å samle bønder

Her kan du lese heile tala til Anders Felde i fylkesårsmøtet 2020

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere