Kurs for fornying av autorisasjonen for kjøp og bruk av plantevernmiddel, med tilhøyrande eksamen,  kan du no gjennomføre heime ved eigen pc eller nettbrett. Det er utarbeidd spesialtilpassa kursmateriell innan fagområda korn, fôrvekstrar og grøntanlegg. Det er Mattilsynet som er ansvarleg for kurset, og meir informasjon om innlogging og gjennomføring finn du i artikkelen under:

Mattilsynet lanserer nettbasert autorisasjonskurs

For mange er det tid for å fornye autorisasjonen for kjøp og bruk av plantevernmiddel. No kan du gjere dette heime ved eigen pc.