Klokka 12.15 var det registrering, før lunsj sto på menyen.

 

Fylkesleiar Anders Felde ynskjer velkomen.

 

Innleiing ved Arild Bustnes. Han er næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

 

Innleiing ved Bjørn Grimming. Han er 1.nestleiar i Norges Bondelag.

 

Etter innleiingane, var det stort engasjement i salen.

 

Det vart ein god plenumsdiskusjon.