Njål Golf held fram som leiar for Lærdal Bondelag

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

7.november hadde Lærdal Bondelag årsmøte.

 

 

Laget har cirka 102 medlemmer, og under årsmøte diskuterte dei korleis dei kunne engasjere fleire. Styret gjorde ein innsats i forkant av møtet, der målet var å få fleire unge og nye produsentar med på laget. Dette er ei sak dei vil jobbe vidare med. 

Lærdal Bondelag gjer innspel til jordbruksforhandlingane. Dei svarar også på ein del høyringar opp mot kommunen. 

Årdal bondelag har sendt eit spørsmål til Lærdal om samanslåing av laga. Styret skal jobba meir med denne saka.

Laget prøver også å få til eit arrangement retta mot yngre bønder i bygda.  

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere