Mykje står på spel for landbruket i fylket ved årets jordbruksforhandlingar, og mellom andre partiet Venstre vil ha ei nøkkelrolle i kva moglegheiter vestlandslansbruket vil bli gjeve for utvikling etter årets forhandlingar, held Hilleren fram.

 

Den første dagen av årsmøtet vil vi fokusere på innleiingar og debattar kring rammevilkåra for å kunne utvikle landbruyket i fylket.  Vi vil også setje fokus på korleis landbruket kan få til eit tettare samarbeid med andre næringar i fylket. - Eg ser fram til to gode og hektiske dagar på Skei Hotell den 6. og 7. mars avsluttar Hilleren.

Program for fylkesårsmøtet kan du lese her.