Me kjem attende med ein større reportasje frå turen langs Dalsfjorden seinare.