Ole-Ivar Åm Sognnes, nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, hadde innleiing.

 

Arild Herstad, leiar i Naustdal Bondelag, orienterte om landbruket i Naustdal.

 

Me var på gardsbesøk til Hallgeir Kalland.

 

Hallgeir Kalland driv mjølkeproduksjon på garden. Han overtok bruket i 2012, og starta opp att med mjølkeproduksjon i haust etter at bruket har vore utan mjølkeproduksjon i fleire år.

 

Me fekk inn å sjå i båsfjøsen. Torbjørn Vereide og Ingrid Bjørketun Heggø (Stortingsrepresentant Ap), nytta høve til å sjå på kalvane.

 

Ordførar i Naustdal kommune (Ap), Håkon Myrvang.

 

Nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole-Ivar Åm Sognnes, takkar Hallgeir Kalland for at me fekk kome på besøk.

 

Vidare gjekk turen til Ole Kristian Solheim.

 

Her fortel Ole Kristian Solheim om garden sin.

 

Solheim driv mellom anna med sau.

 

Me fekk inn å sjå i fjøset.

 

Nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole-Ivar Åm Sognnes, takkar Ole Kristian Solheim for at me fekk kome på besøk.

 

Me besøkte også Hogne Bjørklund.

 

Bjørklund driv med storfe.

 

Me fekk inn å sjå i fjøsen. Frå venstre: Arild Herstad og Ole-Ivar Åm Sognnes.

 

Leiar i Naustdal Bondelag, Arild Herstad.

 

Nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole-Ivar Åm Sognnes, takkar Hogne Bjørklund for at me fekk kome på besøk.

 

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Arbeiderparti Hilmar Høl, og stortingsrepresentant Ingrid Heggø.