Bønder i Sogn og Fjordane er invitert til å delta i eit forsøk med mentorordning, kalla "Bønder hjelper bønder".  Er dette interessant for deg, eller kjenner du nokon som kan ha interesse for dette?

 

Om ordninga

Mentorordninga er ei ordning der ein inngår ein formell avtale med ein kollega, om å bistå som diskusjonspartnar i drifta. Mentoren må vera ein erfaren produsent innan tradisjonelt landbruk, eller andre landbruksbaserte næringar. Produsenten som får mentorhjelp må vera under 35 år og ny produsent eller ein som skal gjere store endringar i drifta. 

Fristen for å melde seg på ordninga er 12.januar. 

 

Les meir om påmelding og mentorordninga her.