6. februar var det medlemsmøte i Naustdal Bondelag. 

Tema var Jordbruksmelding og jordbruksforhandlingar 2017.

Naustdalsbonden er særs uroa for utgangspunktet i meldinga. Formålet med landbrukspolitikken skal vere ein kostnadseffektiv matproduksjon. Forenklingar som utgangspunkt for framtidige forhandlingar er dårleg nytt for mange små og mellomstore bruk, som det er mykje av i Naustdal.

Elles var dei frammøtte opptekne av å behalde marknadsordningane, avløysartilskot, tidlegpensjonsordninga og kvoteordningane.