- Me har stengt ostebaren elles går det som normalt

Publisert 25.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Me tok ein prat med Anders Østby, fungerande Meierisjef hjå TINE Meieriet Vik i Sogn.

 

MEIERIET I VIK.

 

- Her på Meieriet i Vik går alt som normalt, med unntak av ostebaren. Den har me stengt.

Det fortel Anders Østby, fungerande Meierisjef på Meieriet i Vik. Ostebaren ligg i første etage i produksjonsanlegget, og er ein kafe med direkteutsalg av dei lokale meierispesialitetane.

- Me måtte stenge den, då det starta å dra seg til med korona. Me gjorde det for å skjerma verksemda vår.

 

Anlegget stengt for besøkande

- Me har oppgradert tiltaka våre, forklarar Østby.

Han fortel at ingen får besøke anlegget slik som situasjonen har blitt, og at dei forsøker å ha det mest mogeleg stengt for omverda.

- I tillegg har me oppgradert tiltaka på hygiene. Me forheld oss til rettningslinjene og pålegga som kjem frå TINE sentralt og myndigheitene.

 

Rosar rutinene rundt inntransport

- Me set veldig stor pris på rutinene på inntransport. Eg vil verkeleg rose dei som jobbar med det, i forhold til gode rutinar.

Østby fortel at TINE har interne møter dagleg, og at dei tek besluttningar etterkvart som ting skjer. Han ynskjer ikkje vera meir konkret, då situasjonen med korona-viruset er vanskeleg å spå.

- Me får sjå kva som skjer, dette er ein heilt ny situasjon for oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere