Nils Magne Gjengedal er vald som personleg vara for Myrmel Øren.  Dei har eit særskilt ansvar for å leite etter dyktige styremedlemer frå Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

Her kan du lese om alle vala i årsmøtet i Norges Bondelag