Me har ei fast stilling som rådgjevar ledig frå 01.01.2017. Kontorstad er Hafstadvegen 21 i Førde. Kontoret har 3 tilsette.

 

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver tilpassa deg som vert tilsett:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglege spørsmål
  • Samarbeid med lokale styresmakter og privat næringsliv
  • Samarbeid med barne- og ungdomsskular
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt

Du må ha god kjennskap til landbruk og erfaring frå organisasjonsarbeid.  Evne til å arbeide sjølvstendig, godt humør og samfunnsengasjement set vi pris på. Søkar bør ha høgare utdanning innan landbruk eller organisasjon.

Fleksibel arbeidstidsordning og løn i samsvar med lønsavtale.

Nærmare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til organisasjonssjef Merete Støfring på telefon 959 47 437 eller personalsjef Catharina Andersen på telefon 905 15 152.

Kort søknad med CV må sendast til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no innan 14. oktober 2016.