Luke 6

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

Endeleg kan me opne luke seks i julekalenderen vår.

 

BJØRKETEIGEN GARD: Me har besøkt vakre Bjørketeigen Gard i Hardanger. I kveld deler Annelise Boye litt gardshistorie med oss. 

Per Hilleren

- Det var ein overgang

Per Hilleren gjekk av som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 2015, men han har framleis timeplanen full.

Gardsbesøk hjå Erlend på Viksdalen

Valde å satse

Erlend Brede Fossen driv med sau og ammekyr på Følling i Viksdalen.

Sv på tur til Hafslo

På besøk til Hafslo

20.juni fekk fylkesleiar Anders Felde møte SV sin næringspolitiske talsperson på Stortinget Torgeir Knag Fylkesnes og fylkesleiar i SV Vibeke Johnsen. Av tema som vart drøfta var rovviltpolitikken i beiteprioriterte område, småfe og beitebruk, struktur, klima, bærproduksjon og beitebruk sin verdi for kulturlandskapet i både inn og utmark.

Meieriet i Vik

- Anbefaler Gamalost

Sogn og Fjordane Bondelag har besøkt Tine Meieriet i Vik, sjå video frå besøket vårt her.

Våre samarbeidspartnere