Luke 4

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

No kan du opne luke 4 i julekalenderen vår.

 

ENDELEG:I kveld kan me opne luke 4 i julekalenderen vår, og i dag møter me Gry Ingvild Agjeld. Ho er 1. vara i fylkesstyret til Sogn og Fjordane Bondelag, og stolt sauebonde. På denne tida av året skjer det mykje i sauefjøset, berre sjå i videoen over. 

Da du ikkje døyr av veks du på

- Å få kvinner til å takke ja til tillitsverv i landbruket er ikkje alltid like lett, og mange dyktige personar takkar gjerne nei fordi dei ikkje trur at dei er flinke nok, sa tillitsvald i Felleskjøpet Margun Myrmel Øren på nettverkssamlinga på Voss sist veke.

Brunosten er nasjonalosten

I ei fersk undersøking gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukt seier over 70 prosent av dei som er spurt at det er brunosten som er nasjonalosten.

Frøydis Haugen

November er vervemåned i Bondelaget

I Bondelaget ønsker vi oss nye medlemmer hele året, men i november setter vi ekstra trøkk på å øke medlemstallet, med vervekampanje og gratis medlemskap ut året.

Reknemeister på Vestlandstur

- Det er alltid interessant å kome seg ut av kontora og møte grasrota, seier seniorrådgjevar, også kalla reknemeister, i Norges Bondelag Anders Huus.

Velkomen til fagmøte om jord

Velkomen til fagmøte om jord i Aurland

God jord er kjelda til friske avlingar og god økonomi. Kva kan gjerast for å betre matjorda? Velkomen til ope fagmøte med erfaringsdeling frå jordfruktbarhetsprosjektet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Våre samarbeidspartnere