Det var i samband med dei lokale bondelaga i Sogn si markering på Hermannsverk at fylkesleiaren og leiar i Balestrand Bondelag, Reante Rendedal, bad om eit møte med Fylkesmannen for å drøfte den alvorlege situasjonen som landbruket er i.  - Vi fekk ein god samtale med Fylkesmann Anne Karin Hamre, seier Hilleren.  Ho tok imot meldinga, og eg reknar med at ho noterte seg samtalen, og at vi og hennar etat kan ha ein dialog framover om utviklinga av landbruket i fylket.