- Da er ikkje alltid like lett å få personar til å ta på seg lokale verv, så det kan vere rett og rimeleg at det går litt på omgong held Egset fram.  Egset driv med mjølkeproduksjon på eit mindre bruk på Skarstein i Olden.

Styret i Olden Bondelag f.v.: Leiv arne Egset, Sindre Aabrekk, Kathrine Høgalmen og Geir Flaten.  Silje Skarstein sit også i styret, men ho kunne ikkje delta denne kvelden.

 

Triveleg gjeng samla til årsmøte i Olden Bondelag