LEIAR I NORGES BONDELAG: Lars Petter Bartnes.

 

Styret i Norges Bondelag er på nord-Vestlandet frå tysdag 16. til torsdag 18.august. 

Etter å ha vitja Møre og Romsdal tysdag, kjem delegasjonen til Hornindal onsdag føremiddag. Her står gardsbesøk med fokus på melkeproduksjon og storfeprogrammet på agendaen, før lunsj på Hotel Raftevold.

Turen går deretter vidare til Innvik i Stryn, der bringebær og plomme-produksjon blir tema, mellom anna med besøk hjå bringebærprodusentar.

Frå Innvik går turen vidare til Fjellbygda i Gloppen og besøk hos ein sau- og griseprodusent, med fokus på arealbruk og beite.

Rundturen blir avslutta med møte på Gloppen Hotell. Der får mellom anna representantar frå Hordaland Bondelag møte styret i Norges Bondelag, og prate om hordalandsjordbruket sin plass i norsk landbruk.

Frå Sogn og Fjordane Bondelag vil leiar Anders Felde, nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes og organisasjonssjef Merete Støfring vera til stades.