I GANG: Leiarmøte for 2018 er i gang.

 

FYLKESLEIARAR: Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) og Kjetil Mehl (leiar i Hordaland Bondelag).

 

FEKK GÅVE: Andreas Wiese (leiar i Luster Bondelag) mottok gåve av Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag).

 

PÅ PLASS: Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag.

 

ÅRETS UNGE BONDE: Olav Høyheim Eian  og Lars Petter Bartnes (leiar i Norges Bondelag).

 

FORTEL OM GARDEN: Olav Høyheim Einan fortel om gardsdrifta si, og kva som er viktig for han som ung bonde. 

 

STILTE SPØRSMÅL: Salen fekk høve til å stille spørsmål til leiaren i Norges Bondelag, den sjansen nytta Knut Byrkjenes Hauso (nestleiar i Hordaland Bondelag)

 

NYTTA OGSÅ HØVE: Knut Tore Nes Hjelle (leiar i Eid Bondelag) stillte også spørsmål til Bartnes.

 

SVARAR PÅ SPØRSMÅL/INNSPEL: Lars Petter Bartnes.

 

INNLEIING:  Sigrid Hjørnegård.

 

PRAKTISK GRUPPEARBEID: Me delte dei frammøtte inn i ti ulike grupper, då praktisk gruppearbeid sto på programmet.

 

KJEKT: Moro med praktisk gruppearbeid. 

 

INNLEIING: Christian Rekkedal, landbruksdirektør i Sogn og Fjordane.

 

FYLKESORDFØRAR I SOGN OG FJORDANE: Jenny Følling hadde ei innleiing på leiarsamlinga. 

 

ENGASJERT GJENG: Det var mange som hadde spørsmål både til Jenny Følling, og Christian Rekkedal. 

 

NY DAG: Dag to av leiarmøtet er i gang. 

 

INNLEIING: Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet Region Sør og Vest.

 

KLIMA PÅ DAGSORDEN: Sigrid Hjørnegård. 

 

PRATAR OM KLIMA: Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag. 

 

INNLEIING: Bodhild Fjelltveit. 

 

SPØRJETIMEN: Folk i salen kan stille panelet spørsmål.

 

NYTTA SJANSEN; Ole Bjarne Hovland nytta høvet og stilte spørsmål.