Lærerik årsmøterunde

Publisert 10.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det er interessant å få reise rundt på årsmøterunda i fylket seier styremedlem Kari Sigrun Lysne. Ho har mellom anna vitja fleire lokale Bondelag i Nordfjord

- Vi ynskjer å kome ut og møte medlemene og styra i lokallaga.  Difor prioriterer vi i styret å møte på alle lokallagsårsmøta.  Med god hjelp av vararepresentantane kjem vi runden rundt til alle dei 45 lokallaga.  I år har svært mange gjennomført møta sine i løpet av 14 dagar i oktober.  Det er hektisk og mange km i bil når det står på, men for min eigen del er desse møta både lærerike og motiverer til vidare innsats, held Kari Sigrun Lysne fram.  Sjølv har eg mykje fokus på grøntproduksjonen i det daglege.   Gjennom  årsmøta får eg også styrka kunnskapen kring husdyrproduksjonane.  Noko som er svært nyttig og viktig.  I tillegg får eg høyre mange gode kvardagshistorier, møte mange dyktige bønder og eg får kjenne pulsen på landbruket i ulike deler av fylket.  Kvardagsbondelaget i praksis!

 

Frå årsmøtet i Kjølsdalen der Bjørn Aardal vart attvald som leiar

Triveleg gjeng på årsmøtet i Olden Bondelag der Leiv Arne Egset held fram som leiar

Over snitten kveldsmat vert det også.  Som fårikål i Oppstryn :)  Du treng rimeleg bra musikk i bilen på veg heim for å halde deg vaken :)

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere