Landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) og fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, på gardsbesøk i Naustdal.

 

Steffen Mathias Veien har bygd ny fjøs. Han driv med mjølkeproduksjon, og fekk syne fram løa til mellom anna statsråden.

 

Veien har plass til over 50 kyr i det nye fjøset.

 

Jon Georg Dale let seg imponere over den nye fjøsen.

 

Synfaring i Veien sin driftsbygning.

 

Eit av dei mange dyra som fekk helse på landbruksministeren.

 

Det vart servert god mat.

 

Synfaring på Eikefjord tømmerkai.

 

Jon Georg Dale rosa arbeidet med ny tømmerkai i Eikefjord.

 

Naturen i Sogn og Fjordane fekk mykje skryt av ministeren.

 

Det var også gardsbesøk på Askrova. Her var flagget kome opp.

 

På Askrova venta Gardsbesøk hjå Andre Espeseth. Han driv eit sauebruk, i samarbeid med foreldra Anne Berit og Halvar Espeseth.

 

Andre Espeseth ynskjer velkomen, og orienterer om korleis det er å drive jordbruk i dette øysamfunnet.

 

Jon Georg Dale, Andre Espeseth og Landbruksdiriktør hjå fylkesmannen, Christian Rekkedal.

 

Flott natur.

 

Jon Georg Dale og Anders Felde diskuterar landbruk.

 

Ein del av gjengen som var på tur.

 

Ministeren fekk omvisning i sauefjøset.

 

Dale var mektig imponert over Askrova.

 

Bada i strålande sol, synte Sogn og Fjordane seg frå si beste side.