Landbrukskonferanse i Ørsta

Publisert 05.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

I dag er det landbrukskonferanse i Ørsta kulturhus. Sjå glimt frå dagen her.

 

Årets debatt: Levande landbruk i heile landet –kva må til? Frå venstre sit Svein Arne Lie, forfattar og tidl. leiar Oppland Bonde-og Småbrukarlag, Geir Pollestad, leiar av Næringskomiteen på Stortinget og Anders Felde, leiar Sogn og Fjordane Bondelag

.

 

 

Geir Pollestad, leiar av Næringskomiteen på Stortinget.

 

Svein Arne Lie, forfattar og tidl. leiar Oppland Bonde-og Småbrukarlag.

 

Kjell Kjellen Bigset var også i Ørsta denne dagen.

 

Korleis er det å overta eit gardsbruk og sjå moglegheitene i det umoglege? Innlegg ved Live Skinnes, gardbrukar og drivar av Gardsfruene.no

 

Me takkar Nils Magne Gjengedal (Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) og Arne Frode Øvreseth (Leiar i Breim Bondelag) for foto

 

 

 

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere