På garden til Turid og hennar familie i Vik er det kring 40 mjølkekyr.  Ho har utdanning frå Ås og har vore rettleiar i Tine nokon år.  Vi ynskjer Turid lukke til som leiar i Vik Bondelag.  - Det er flott å sjå at yngre bønder tek på seg leiarverv i lokallaga våre helsar fylkesleiar Anders Felde.

Den nye leiaren i Vik Bondelag trivst godt saman med kyr.

Med seg i styret i Vik Bondelag har Vange: Frode Voll, Jo Risløw, Per Olav Langeland Tistel, Endre Nese og Eivind Lidal.  Marianne Bøthun er 1. vara til styret.