STYREMEDLEM I SOGN OG FJORDANE BONDELAG: Henriette Sunde. 

 

Kvar dag fram til valget 9.september utfordrar styret i Sogn og Fjordane Bondelag listetoppane i nye Vestland med eitt spørsmål. 

Om politikarane tek utfordringa og svarar, kan de sjå på både Facebooksida vår og Instagram.