Program: 

 

10.00: Velkomst 
Ole Andre Klausen, ordførar Askvoll kommune


10.10: Auka trong for drenering, og bruk av omgraving som dreneringsmåte
Samson Øpstad, NIBIO


10.45: Verknad av ulik drenering og driftsmåte på avling og plantesetnad
Synnøve Rivedal, NIBIO


11.25: Verknad av ulik drenering og driftsmåte på jordfysiske tilhøve
Trond Børresen, NMBU


12.00: Lunsj


12.50: Verknad av ulik drenering på avrenning og nitrogentap
Johannes Deelstra, NIBIO


13.20: Ulike dreneringsmåtar på fastmark og myr
Sverre Heggset, Landbruk Nordvest


14.00: Kaffipause


14.10: Klimagasstap ved ulik dreneringsgrad og dreneringsmåtar.
Sissel Hansen, NORSØK og Peter Dörsch (NMBU)


14.50: Økonomi ved drenering
Torbjørn Haukås, NIBIO


15.15: Tilskotsordningar ved drenering og hydrotekniske tiltak
Liv Synnøve Andersen, Landbrukskontoret i Askvoll og Fjaler


15.35: Avsluttande drøfting og oppsummering. 

 

Deltakaravgift kr. 250,- per pers. for servering. 
Påmelding https://nibio.pameldingssystem.no/drainimp innan søndag 22.april.
Kontaktperson: Synnøve Rivedal, tlf. 97585474, e-post: synnove.rivedal@nibio.no